Koruyucu Diş Hekimliği

Diş hastalıkları genel anlamda toplumda önemsenmeyen hastalıklardır. Diş çürüğü, periodontal hastalıklar ve ortodontik bozukluklar uzun yıllar boyunca hep göz ardı edilen, ancak ağız ve diş sağlığını ciddi olarak etkileyen hastalıklardır. Birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de insanlar diş ağrısı çekmenin ve sonuçta dişi kaybetmenin hayatın doğal bir parçası olduğuna inanırlar. Diş çürüğünün tedavisinin tek yolunun ise çekim olduğunu düşünmektedirler.

Oysa bireyin genel sağlığının bir parçası olan diş sağlığını korumak, genel sağlığını da korumak demektir. Bireysel sağlık uzun zaman dilimi içinde toplumsal sağlık kavramına dönüşmektedir. Toplumların gelişmişlik düzeyi sadece ekonomileri, birey başına düşen gelir oranları ile değil sağlıklı toplum ölçekleri ile de değer-lendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde diş hastalıkları yaygınlaşması oldukça düşük değerler göstermekteyken ülkemizde ve diğer gelişmekte olan ülkelerde büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi için topluma yönelik programların düzenlenmesi yanında bireye hizmet veren diş hekimlerinin de çocukluk çağından itibaren koruyucu diş hekimliği hizmetlerini geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Diş Hekimlerinin bireye uygulayabileceği koruyucu hekimlik hizmetleri şu şekilde sıralanabilir.

 • Dental plağın uzaklaştırılması
 • Fluorürlerin kullanımı
 • Fissür örtücü
 • Uygun diyet seçimi
 • Koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler

1. Düzenli Olarak Dişlerinizi Fırçalayın

Günde iki kere diş etlerinden dişlere doğru olacak şekilde uygun teknikle yapılan etkin bir diş fırçalama, diş etleri sağlığımızın en önemli koruyucusudur. İdeal bir diş fırçalama, tek başına ağız bakımının ancak %50 oranda başarılı olmasını sağlar. Diş arası temizliğinin dişlerin birbiriyle olan ilişkiye bağlı olarak diş ipi ya da ara yüz fırçası kullanımıyla tamamlanması gerekmektedir.

2. Periyodik Diş Hekimi Kontrolü Yaptırın

Diş eti hastalıkları önlenebilen ve kontrol altına alınabilen hastalıklardır. Diş eti kanaması diş eti iltihabının hasta tarafından fark edilen en erken belirtisidir. Vakit geçirmeden bir diş eti hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilip, uygun tedavilerin yapılması hastalığın ileri aşamalara geçişini ve diş kaybını önler. 6 ayda bir düzenli bir kontrolden geçmek büyük önem taşır.

3. Sigaradan Uzak Durun

Yapılan son çalışmalar ve bilimsel araştırmalar, sigaranın diş eti hastalıkları için en büyük çevresel risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır. Sigaranın plak denilen diş yüzeyi eklentileri ve buna bağlı gelişen diş taşı oluşumunu arttırdığı bilinmektedir. Diş eti hastalıklarına neden olmasının yanısıra, dokuların kanlanmasını bozarak iyileşmeleri de engellemektedir. Bu nedenle mutlaka sigaradan uzak durmak önemlidir.

4. Diş Etinize Zarar Veren Dolgu ve Kaplamaları Değiştirin

Özelikle zamandır ağızda bulunan dolgu materyallerinde zamana bağlı yüzey aşınmaları ve kırılmaları olabilir. Aynı şekilde kenar uyumu bozulmuş, aşırı kalın, sızıntıya neden olan, kimi zaman da alerjik reaksiyonlar oluşturan kaplamaların diş eti hastalıklarına zemin hazırladığı bilinmektedir. Dişlerin ara yüzlerinde bu tür restorasyonlara bağlı olarak gıda sıkışmaları meydana gelir. Bu da diş eti kanaması ve diş eti hastalığı gelişmesinde en önemli etiyolojik faktördür. Ayrıca zaman zaman diş etlerinde metal destekli kaplamalara bağlı gelişen renk değişiklikleri gözlenir. Belirli periyotlarla diş hekimi kontrolü bu tür bozuklukların fark edilmesini sağlar ve yenilenmeleri için hastaları uygun tedavilere yönlendirir.

5. Diş Eti Çekilmelerinde Hemen Hekiminize Başvurun

 • Diş eti hastalıkları
 • Diş etindeki anormal çarpışıklıklar
 • Yaşlanma
 • Hatalı diş fırçalama
 • Diş sıkma ve gıcırdatma
 • Diş etini çeken frenulum vey kas dokularının varlığı gibi nedenlerle diş eti çekilmeleri meydana gelebilir.

Diş hekimi, çekilmenin nedenini teşhis ettikten sonra uygun tedavi seçeneklerini ve çekilmesinin ilerlemesini önleyici tedbirleri hastaya anlatır. Tedavi seçenekleri arasında serbest diş ei grafiti, bağ dokusu grafiti ya da diş eti kaydırılması şeklindeki cerrahi prosedürler yer almaktadır. Sonrasında, önleyici ya da koruyucu motivasyonun uygun fırça yönlendirilmesiyle desteklenmesi önem taşır