Estetik Diş Kaplama

Diş tedavilerinde estetik sonuç elde etmek için, sert ve yu­muşak doku estetiği için objektif ve sübjek­tif kriterlerin bilinmesi gerekir. Dental ve gingival estetik birlikte uyum içinde ve den­geli bir gülüş çerçevesi sağlarlar. Hekimin diş eti morfolojisi, formu, boyutu, karakterizasyonu, yüzey yapısı ve rengi hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Diş eti yapısı temel olarak dişlerin anatomisi ve kontak noktalarının pozisyonu ve büyüklüğü ile belirlenir ve bütün bu yapılar dudak hattı ile çevrelenir, estetik diş kaplamalarının amacı, gülüş çerçevesi ve hasta ile uyumlu olmasıdır.

Metalsiz Porselen Kuron Köprüler

Dişlerden herhangi birinin madde kaybına maruz kalması sonucu dişte boşluklar meydana gelir. Ve komşu diş bu boşluğa doğru bir hareket eder. Böylece ağız içi diş yapısı ve şekli bozulur. Buna bağlı olarak ağız kapanışı ve çiğneme kuvveti de bundan etkilenir. Bu boşluklar uzun süre doldurulmaz ise boşluk artar ve çevre dişler de bundan etkilenir.

Bu nedenle boşluğun büyüklüğü ve sayısına göre kuron ya da köprü ile bu boşluklar doldurulur. Bu işlemlerde metal destek kulanılmaktadır. Ancak günümüzde kozmetik diş hekimliği estetik çözümlerle metal desteksiz full porselen kuron köprüler ile hiç metal kullanmadan ağız içi boşlukların giderilmesini sağlanabilmektedir.Estetik diş hekimliği için önemlidir.

"Zirkonyum Porselen Kuron Köprü"

Güçlendirilmiş porselenden yapılırlar. Kuronların görüntüsünü pek çok şey etkilese de en önemlisi ışığa verdikleri tepkidir. Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların (full porselen) ışık geçirme özelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır böylece doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir.

Metal destekli porselenler mekanik olarak dişe yapıştırılırlar. Full porselenler ise mekanik ve kimyasal olarak dişe tutturulur. Bu yüzden metal desteklilere göre tutuculukları çok daha yüksektir. Alt yapısında metal olmadığı için kuron - diş eti hizasında koyu renk bir çizgi olmaz. Daha estetik bir görüntü sağlanır.

Full porselenler ışığı geçirdiklerinden doğal diş yapısına çok benzer bir estetik oluştururken, çok iyi yapılmış bile olsa metal porselenlerde bir donukluk ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde full porselenler tercih edilir.

Metal destekli porselenler bazı ışıklarda (disko,fotoğraf makinası flaşı vb) ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verirler. Full porselenler ise aynı doğal diş gibi her türlü ışığı geçirirler.

Diş eti çekildiğinde, full porselenler estetik görünümlerini korurlarken, metal porselenler diş ile birleştikleri bölgede kötü bir görüntü oluştururlar.

Alt yapıda kullanılan bazı metallere karşı (nikel vb.) oluşabilecek allerji riski full porselenlerde yoktur.

Estetik Diş Hekimliği Denildiğinde

  • Gülüş Tasarımı
  • Diş Eti Düzenleme
  • Kozmetik Düzenleme
  • Porselen 
  • Porselen Laminalar
  • Full Seramik Kuronlar
  • Zirkonyum Kuronlar akla gelir.