Estetik Diş Hekimliği

Estetik diş hekimliği ile ilgili bütün bölümleri burada bulabilirsiniz. Empress Zirkonyum Lamina Porselen diş kaplamalardan hangisini yaptırmalısınız? 2015 fiyatları nedir?

Dişin etrafındaki dişeti dokusunun pozisyonu bağ dokusu ataşmanı ve kemik seviyesi ile belirlenir. Dişi çevreleyen Yumuşak dokuların  şekil ve kalınlıkları periodontal biyotip olarak adlandırılır. Farklı biyotipler inflamasyon ve cerrahi yaklaşıma farklı cevaplar verir. İnce biyotip olarak adlandırılır. Farklı biyotipler inflamasyon ve cerrahi yaklaşıma farklı cevaplar verir. İnce biyotipli hastada estetik implant tedavisinde cerrahi restoratif girişimler bir miktar yumuşak doku çekilmesine neden olabilir.

İnce peridonsiyum ince bir dişeti perdesi, dantel şeklinde destekleyen kemik, dehisens ve fenestrasyon varlığı ve keratinize mukoza kalite ve miktarında azalma ile keratinize mukoza kalite ve miktarında azalma ile karakterizedir. Genel olarak interproksimal doku komşu dişler arasındaki mesafesi tam olarak doldurmaz. İnce biyotipli hastada estetik implant tedavisinde cerrahi ve restoratif girişimler bir miktar yumuşak doku çekilmesine neden olabilir. İnce maksiler bukkal kemik çekim sonrasında defekt oluşumuna yatkındır.

Çekilme sonucunda kökler arası kemik rezorbe olur ve oluşan yumuşak doku biyotipinin karakteri implantın basamak pozisyonunun belirlenmesinde önemlidir. Yüksek kıvrımları olan ince biyotipli bir dokuda titanyumun yansımasını önlemek için implant daha palatinale yerleştirilir. Uygun çıkış profilini sağlamak için implant palatinale yerleştirildiğinde implant daha apikalde konumlandırılmalıdır.

Yüksek gülme hattı ve ince biyotipi olan bir hastanın tedavisi oldukça zordur.

Kalın-düz periodonsiyumda çekilme oluşmaz ve cerrahi ve restoratif tedavi sonrasında cep oluşumu gözlenir. Kalın düz periodontal biyotip yoğun fibritik yumuşak doku, kalın ve düz kemik yapısı ve yapışık keratinize dişeti miktar ve kalitesinde artış ile karakterizedir. Bu doku uyaranlara karşı cep oluşturur. Düz dişeti daha kalın bir dişi formu ile birlikte görülür.