KEMİK TOZU VE İMPLANT

Yaş ilerledikçe bazen dişlerin çekilmiş olduğu bölgelerde kemik hacminin aşırı derecede azaldığını gözlemleriz. Kemiğin az olması bazen protez, bazen implant uygulaması için hiç istenmeyen bir durumdur. Bu gibi durumlarda bölgenin hacmini arttırmak amacı ile kemik tozu uygulaması yapılmaktadır. Kemik hacminin az olduğu bölgeye kemik tozu koyularak hacim arttırılır. Uygulanan kemik tozu kişinin kendi ağız dokularından veya vücudun başka bölgelerinden alınabildiği gibi hazır kemik tozları da kullanılabilir. 
Vücudumuzda kemik alınabilecek bölgeler çene ucundaki sert ve yol olan bölgedir. Arka azı bölgesinde ve namus adı verilen bölgeden kemik alınarak eksik olan bölgeye taşınabilir. Yeterli olmadığı durumlarda anestezi altında kalça veya bacaktan bazen de köprücük kemiğinden kemik alınarak öğütülür. Toz halindeki kemik ağız içerisine nakil yapılır.

implant örnekÜst çenede sinüs boşluğunun fazla olması durumunda da kemik tozu greft uygulaması yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kemik kabı genellikle erken yaşlarda diş çekilmesi, kist gibi oluşumlar nedeni ile vardır. Kemik ile yapışık dişlerin cerrahi çekimleri sonrasında da kemik tozu gerekebilir. Periodontal hastalıklar nedeniyle diş kaybeden hastalar içinde yaygın kemik kayıpları görülür.
 Kemik hacmi oluşturmak amacı ile kullanılacak kemik tozu malzemesi sentetik kemik tozu olabilir. Bazen de trombosit en zengin plazma kullanılarak kemik hacmi arttırmak yoluna gidilir.
 Çene kemiğinin içerisinde implant taşımak için yeterli olmadığı durumda özellikle alt çene de kret genişletme işlemlerinde kemik tozu uygulaması tercih edilmektedir.
Sinüs tabanı yükseltme için yapılan cerrahi

İMPLANT İÇİN SİNÜS YÜKSELTME AMELİYATI

Üst çene bölgesinde yanak kısmında küçük azı dişleri ile başlayıp arka büyük azı dişlerinin hizasında soluk alıp verdiğimiz kafatası içindeki boşluklarımız sinüs boşluklaradır. Arka azı dişleri kaybedildikten sonra bu boşluklar yerçekiminin de etkisi ile aşağıya doğru sarkar. Dolayısı ile kaybedilen dişlerin yerine implant yapılması için gerekli kemik hacmi kaybedilmiş olur. 
Kaybedilen kemik yerine implant yüzeyine kapatması amacı ile kemik tozları uygulanır. Kemik grefti diş etinin altında, sinüs membranı ile kemik arasına yerleştirilir. Bu sayede implant yüzeyi kemik tozu ile temas eder ve sertleşen kemik tozu implantın daha iyi tutulmasına yardımcı olur. Kemik tozu yerleştirildikten altı ay sonra implant üzerine yükleme yapılır. Genellikle implant ile birlikte kemik tozu uygulanır. Gördüğünüz röntgende üst çenede kemik az olduğu için kemik tozu uygulaması tercih edilmeden implantlar uygulanmıştır. bu nedenle hasta implant üzeri protez kullanıcaktır.  Sabit diş için istekli olsa idi üst çenede kemik tozu uygulamasını takiben implantlar arka bölgelere de uygulanacak ve sabit diş kullanabilecekti. 

KEMİK TOZU FİYATI

Kemik tozu fiyatı implant fiyatından ayrı hesaplanır. Kemik tozu fiyatı implant fiyatı ile neredeyse aynıdır. Bu nedenle üst çene de arka azı bölgesinde uygulanacak implantlar için tedavi fiyatı daha yüksek olabilmektedir. Kemik tozu maliyetinin yanı sıra bu işlemin uygulanması için de bir maliyet söz konusudur. burada ucuz kemik tozu bulayım derken Uzakdoğudan getirilen ne olduğu belli olmayan ürünlere maruz kalmamak gerkiyor. Tedaviniz için kemik tozu kullanılacak ise ekonomik olarak hazırlıklı olmanız gerekiyor. 

ÇENE CERRAHİSİ İLE SİNİR KANALININ YERİNİ DEĞİŞTİRME

Bazen de altçene desiniz üzerinde bulunan kemiğin aşırı hacim kaybetmesi nedeni ile sinirde hassasiyet ve dudakta uyuşma gibi problemler görülür. Bu gibi istenmeyen durumlarda cerrahi işlem uygulanarak sinirin daha aşağıya alınması işlemi gerçekleştirilir. Operasyonda yanak dış bölgesinde altçenede damar ve sinir kanalı açılır. Bu bölgedeki anatomik oluşumlar dikkatli bir şekilde kontrol edilerek dışarıya doğru alınır. Mevcut boşluğun daha aşağısında sinire yeni bir yer açılarak sinir o bölgeye koyulur. Bu sayede sinir pozisyonu değiştirilmiştir. Sinir üzerine baskı geldiğinde oluşan uyuşukluk ve ağrı gibi istenmeyen problemler bu sayede ortadan kalkar. Sinirin çıkarıldığı kanal içerisindeki boşluk tercihe göre kemik tozu ile doldurularak cerrahi işlem bölgesi kapatılır. Bunlar hastanın durumuna göre bölgesel uyuşturma veya genel anestezi ortamında yapılabilen tedavi prosedürleridir.