İmplant Üzerine Diş Ne Zaman Takılır?

Takılan implant üzerine yüklemenin doğru zamanda ve kurallara uygun yapılması da tedavinin ömrünü etkileyen önemli bir faktördür. Genellikle 3 ay sonra implant ile kemik kaynaşmış olur ve implant üzeri açılarak diş yapımına başlanır. Sinüs yükseltme işlemi yapıldığında bu süre 6 ay olmalıdır.

İMPLANT ÖNCESİ

implantTedaviyi neden yaptırdığını ve tedavi sonrasında elde edeceği kazanımlar doğru bilinmelidir. Tedavinin süresi, tedavi maliyeti ayrıntılı olarak hastaya açıklanmalıdır. Tedavi için harcanacak zaman ve klinik ziyaretleri konusunda da hasta bilgi sahibi olmalıdır. Hastanın tedavi için istekli olması ve elde edeceği kazanımları doğru bir şekilde anlaması gerekir. İmplant yapımından önce hekimin de doğru bir hasta seçimi yapması büyük önem taşır enfeksiyon oluşmaması için cerrahi prosedürlere uygun bir klinik ortamı mutlaka gereklidir. İmplant sonrası takipler ve kurallara uygun protez planlaması implant başarısında hekim 

sorumluluğundadır. İmplant uygulanacak bölgede diş çekiminin yapıldığı zaman implantın yapılacağı zaman çenede herhangi bir kök parçası veya his tümör gibi oluşan patoloji olmaması komşu dişler ile implant arasındaki mesafenin yeterli olması anatomik oluşumlar ile implant cerrahisi bakımından risk oluşup oluşmadı ya doğru değerlendirilmelidir.

UYGULAMANIN ÖNEMİ

Tabii ki implant uygulamasında cerrahi işlemi yapan hekimin el becerisi önemlidir. Aletlerini doğru kullanmak malzemeye hâkim olmak ve yeterli tecrübeye sahip olmak cerrahi işlemin başarısı için ön koşuldur. Dokuya nazik davranmak ve hastayı doğru bilgilendirmek gerekir. Cerrahi işlem sonrası hastanın yapması gerekenler konusunda bilgi vermek hekimin sorumluluğundadır.  Bunları uygulamak ise hastanın sorumluluğundadır.

Cerrahi işlem sırasında sterilizasyon kurallarına tam uyulması gerekli ise hasta için Profilaksi uygulanması ve kullanacağı ilaçların düzenlenmesi gerekir. Yeterli hassaslık da olmayan implantlar için parçaların taşıma uçlarından ayrılarak ağız içerisine düşmesi ve hasta tarafından yutulması gibi olumsuzluklar görünebilir. Bu nedenle kaliteli ve hassas implantlar kullanılmalıdır.

Sonuç olarak

Sabit tam dişler, kısmi dişler ya da tek kaplamalardan ziyade protez dişlerde implant kaybedilmektedir. Sabit 

tam dişlerde ve protez dişlerde altçeneden daha çok üst çene de 

implant kaybedilmektedir.

İmplant kayıtları üzerine yapılan araştırmalarda en çok implant kaydının ilk yıl ortaya çıktığı görülmüştür ikinci yıl daha az üçüncü yıl ise en az implant kaybı oluşur. Kısa implantlar da daha fazla kayıp görülüyor. Kemik 

yoğunluğunun az olması da implant kayıplarının arttığını gösteren bir bulgudur. Kemik kaybı ilk yılda 1 mm civarı olsa da sonraki takip eden yıllarda 0.2 mm civarındadır.

İmplantlar için senede en az bir defa kontrol yapılması gerekir. Protez bakımından doğru çiğneme kuvvetleri ve implant ile diş kaplamasının boyu arasında orantı olması mutlaka gereken bir durumdur.