Diş Tedavilerinde Hasta Bilgilendirilmesi

Bilgi, iletişim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında yüksek teknoloji yaşamın her alanında standartları yükseltmekte ve yaşam kalitesini geliştirmektedir. Diş hekimliğinde de teknolojinin giderek artan bir şekilde sağladığı olanaklar, yalnızca uygulamakta olduğumuz klinik pratiği değiştirmekle kalmamış estetik diş hekimliğinin amaçlarına da önemli hizmetler sunar hale gelmiştir.

Bilgi ve iletişimin bu gelişim sürecindeki önemi büyüktür. Dişhekimligi pratiğinde, hasta hekim ilişkilerinde, hastaların eğitimleri ve uygulanacak tedaviler hakkında bilgilendirilmeleri bugün daha fazla önem arzetmektedir. Günümüzde hastalar da bilgiye daha kolay ulaşabilmekte ve hekimlerinden teşhis ve tedaviye yönellk ayrıntılı incelemeler ve açıklamalar beklemektedlr. Bugünkü gelişmiş teknoloji ile kullanıma sunulan görüntüleme sistemleri, hastaların ihtiyaçlarını ve beklentilerini kavrayarak onların psikolojileri doğrultusunda tedavi olanaklarını saptamakta ve önerilen tedavi planlarının hastalar tarafindan kabul edilmesinde çok etkili araçlardır.

Görüntüleme teknikleri hastanın ağıziçi problemlerim görmesine olanak sağlarken, bilgisayarlı görüntüleme, dijital fotoğraf ve özel yazılımlar sayesinde potansiyel çözümleri de hastanın gözleri önüne sermektedir. Görüntüleme sistemleri bu işlevleri yerine getirirken, temel unsur görsel iletişimdir. Görseli iletişim en etkili iletişim aracıdır. Bu konuda bir Çin atasözünde söylendiği gibi; "Bir resim bin söze bedeldir". Görüntü ile resim ile algılanan gerçekler çok daha etkileyici ve çok daha ikna edicidir, insanlar okuyarak, dinleyerek pekçok şey öğrenebilirler ancak görerek çok daha kolay inanırlar. "Okumak öğrenmektir, görmek inanmak".