Diş Çürüğü ve Diş Eti Hastalıkları

Bildiğimiz gibi ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır.  

Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonu yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum yolu hastalıkları, kanserler) gibi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ile başta diş çürüğü ve dişeti hastalıkları olmak üzere, ağız-diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı bildirilmiş, ağız-diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da korunmasının en önemli ve birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır. 

WHO verileri diş çürüğü ve diş eti hastalıkları önlenebilir hastalıklar olmalarına rağmen, ülkemizde koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin  yaygın olarak uygulanmaması ve tedavi taleplerinin de hizmete ulaşmadaki zorluklar nedeniyle karşılanamaması toplumun %60’ından fazlasında total dişsizliğin görülmesine neden olmaktadır.

Orta ve uzun vadede sadece ağız-diş sağlığı ile ilgili değil genel sağlıkla da alakalı  kamu kaynaklarında yaratacağı tasarruf imkânları düşünüldüğünde toplumun ağız-diş sağlığının korunmasının  ve genel sağlık sorunları ile ağız-diş sağlığı arasındaki yakın ilişkinin farkında olunmasının önemi açıktır. Diş heimi kontrollerinin düzenli yapılması ile diş çürüğü ve diş eti hastalıkları önlenebilmektedir.