2014 Diş dolgu fiyatları

diş dolgu fiyatları

DİŞ DOLGU FİYATLARI 2014 YILINDA TDB FİYATLARI İLE UYGULANANACAKTIR.

Diş fiyatları hakkında bilgi almak için telefon veya iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Diş Dolgu Fiyatları

Diş dolgu fiyatları dolgu çeşitlerine göre farklılık gösterir.Dolgunun derinliği ve çürüğün dişin neresinde olduğu da diş dolgusu için kullanılan malzemeyi dolayısı ile diş dolgu fiyatını değiştirir.

 

TEDAVİ ÜCRETLERİTDB MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

 
02.11.2014 tarih  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin58.maddesinin 12.fıkrası ile Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`nin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 3224 sayılı Kanunun 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılması sonucu daha önce Sağlık Bakanlığı`nın onayı ile yürürlüğe giren  TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, "rehber tarife" olarak nitelendirilmiş ve  Oda Yönetim Kurullarının her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak  gönderdikleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu,  tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik edeceği ve bu tarifelerin Sağlık Bakanlığına bildirmesiyle yürürlüğe gireceği hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda meslektaşlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından   her yılın Ocak ayının birinci gününden  itibaren  uygulanacak   "Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi"  hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.

Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 2013 Perşembe günlü toplantısında, muhtemelen, KHK çıkartma yetkisi veren Yasada bu alanın düzenlenmesine ilişkin yetki verilmemiş olması sebebiyle 663 sayılı KHK’nin 58.maddesinin 12.fıkrasını iptal etmiştir. Ancak bu iptal kararı işlemleri  geri çevirmeyecek; Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye etkisizliği sebebiyle, Türk Dişhekimleri Birliği’nin belirlediği ücretin asgari olması haline otomatik olarak gelmeyecektir. Yasama organı bu alana ilişkin olarak yeni bir düzenleme yaparak, Türk Dişhekimleri Birliği’nin dişhekimliği muayene ve tedavi ücret tarifesini belirleme yetkisini yeniden tanımlayacaktır. 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin sağlık yardımları;  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlen Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Uygulama  Tebliği çerçevesinde karşılanmaktadır.

 

Çürük dişinizin dolgu mu kanal tedavisi mi yapılması gerektiği ancak diş hekiminizin muayenesi sonucunda anlaşılabilir.

Diş tedavilerinde önemli olan erken tedavidir.

Dişlerin erken tedavisi hem diş tedavi fiyatlarını düşük tutar hemde daha uzun süre kullanabileceğiniz bir diş tedavisi olursunuz.

Kompozit Dolgu Nedir?

Kompozit dolgu, çürük, çatlamış veya rengi bozulmuş olan dişi onarmak için diş renginde yapılan kompozit reçine (plastik) uygulamasıdır. Laboratuarda imal edilen ve dişe tam olarak uyum sağlamak için kişiye özel bir ölçü alınmasını gerektiren vener kaplamalardan farklı olarak kompozit dolgu, tek bir seansta yapılabilir.

Kompozit diş dolgusu neden yapılır?

Kompozit dolgu, en kolay ve en ucuz kozmetik işlemler arasında yer alır. Dolguda kullanılan kompozit reçine, etrafını sardığı dişlere uyacak şekilde biçimlendirilebilir ve cilalanabilir. Komposit dolgu renklenmiş veya kırık dişlerin görünümünü düzeltmek için kozmetik amaçlı olarak da kullanılır. Ayrıca, dişler arasındaki boşlukları kapatmak, dişleri daha uzun göstermek veya dişlerin şeklini veya rengini değiştirmek için de kullanılabilir.

Kompozit dolgu bazen, dişeti çekilmesi sonucunda açığa çıkan kökün korunması amacıyla veya amalgam dolgulara alternatif olarak kullanılır.

Kompozit dolgu çürük bir dişi doldurmak için kullanılmadığı sürece genellikle anestezi gerekmez.

Diş dolgusu nasıl uygulanır?

Diş hekiminiz, diş renginize uygun olan kompozit reçineyi seçmek için, renk skalasını kullanır.

Diş hekiminiz rengi seçtikten sonra, diş yüzeyini pürüzlendirmek için biraz aşındırır veya kavite açar.. Dişe, kompozit dolgunun yapışmasına yardımcı olacak bir madde ile uygulanır.

Diş hazırlandığında, diş hekiminiz diş rengindeki, macunumsu reçineyi uygular. Şekil verir, sonrasında madde ışık cihazı ile sertleştirilir. Dolgu malzemesi sertleştikten sonra şekil verilir. Daha sonra, diş yüzeyinin diğer yüzeyleri gibi parlayıncaya kadar malzeme cilalanır İşlemin tamamlanması, yaklaşık olarak 30 dakika ile bir saat kadar sürer. Birden fazla dişte uygulama yapılacaksa, birkaç randevuya ihtiyaç duyabilirsiniz. Çay, kahve, sigara ve diğer maddeler, dolgu maddesini lekeleyebilir. Lekeleri önlemek veya en aza indirgemek için, herhangi bir kompozit işleminden sonra ilk 48 saat boyunca leke bırakan yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Buna ek olarak, dişlerinizi sık sık fırçalayın ve düzenli olarak dişlerinizi temizletin.

Tel:02126616979

 

2014 diş dolgu fiyatı,diş dolgu fiyatı,diş dolgu çeşitleri,diş dolgu fiyatları,dolgu nasıl olur,diş dolguları,diş dolgusu

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya
Adres:
Nilüfer Sk., Bakırköy, İstanbul.
Telefon: 212-661-6979 http://drsertac.net